Điều khoản sử dụng dịch vụ

Quy định chung

Blogpet.vn, bao gồm chủ sở hữu, người cấp phép, quản lý, thành viên, và nhân viên yêu cầu tất cả khách hàng truy cập vào các Trang Web, áp dụng cho https://blogpet.vn/ và các kênh liên quan (Cùng với “Trang Web”) tuân thủ các Điều khoản Sử dụng sau :

Việc truy cập hoặc sử dụng Trang Web, bạn đồng ý chịu ràng buộc bởi các Điều khoản Sử dụng này. Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản Sử dụng này, bạn không nên sử dụng Trang Web.

Blogpet.vn có quyền thay đổi các Điều khoản Sử dụng này theo ý của mình và bất cứ lúc nào mà không cần thông báo cá nhân cho bạn. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang Web này đồng nghĩa sự chấp nhận của bạn đối với bất kỳ thay đổi nào.

Điều khoản sử dụng dịch vụ

Dưới đây là những điều khoản dịch vụ được áp dụng cho toàn bộ người dùng tương tác với hệ thống website Blog Pet bao gồm người tìm kiếm thông tin, đối tác và đọc giả của Blogpet.vn.

Bản cập nhật mới nhất (nếu có) sẽ được đăng tải tại đây và Blog Pet có quyền không thông báo đến từng người.

Điều 1: Đánh giá dịch vụ và thảo luận.

Người dùng có quyền đánh giá về chất lượng nội dung cũng như chất lượng phục vụ của chúng tôi.

Trong quá trình truy cập website Blogpet.vn, nếu các bạn có bất kì thắc mắc hoặc khiếu nại nàocó thể gửi thông tin đến trực tiếp facebook của website hoặc gửi mail đến Blogpet.vn. Chúng tôi sẽ tiếp nhận và giải quyết vấn đề không quá 24h.

Điều 2: Nghiêm cấm sử dụng website với các hành vi:

Sử dụng bất kỳ phần mềm, công cụ hay hình thức khác để can thiệp vào nộ dung của hệ thống website, fanpage của Blogpet.vn.

Phát tán, tuyên truyền các hoạt động can thiệp và phá hoại đến nội dung trên hệ thống website và fanpage của Blogpet.vn.

Xúc phạm người khác trên hệ thống website và fanpage của Blogpet.vn dưới bất kỳ hình thức ( giới tính, sắc tộc, tôn giáo,….).

Mạo danh, cố ý làm người khác để những hành vì ảnh hưởng đến người khác trong hệ thống của website và fanpage của Blogpet.vn.

Mọi vi phạm khi bị phát hiện sẽ bị truy cứu và có thể xử lý theo quy định của pháp luật về việc vi phạm bản quyền.

Mạo danh, cố ý làm người khác để những hành vì ảnh hưởng đến người khác trong hệ thống của website và fanpage của Blogpet.vn.

Mọi vi phạm khi bị phát hiện sẽ bị truy cứu và có thể xử lý theo quy định của pháp luật về việc vi phạm bản quyền.